Itsenäinen NeoLife distributor
Raija Ketomäki
040 827 6037
Arianna Carughi, Ph.D., C.N.S.
ravitsemustiede, Stanford Fellow
Tohtori Carughi suoritti hum.kand. -oppiarvon biologiassa/ekologiassa ja ympäristönsuojelussa Vassar Collegessa, luonnontieteiden maisterin oppiarvon ravinto-opissa Columbian yliopistossa ja filosofian tohtorin oppiarvon ravintotieteessä Kalifornian yliopistossa, Berkeleyssä. Hän on Stanfordin yliopiston jäsen, Certified Nutrition Specialist (C.N.S., ravintofysiologi) ja hänelle on myönnetty International Institute of Educationin stipendi, Neitzer Fellowship Stanfordin yliopistosta sekä Yhdysvaltain kansanterveys­laitoksen kokeellisen ravintofysiologian tutkimusapuraha.
Hänen tutkimustuloksiaan on julkaistu monissa tieteellisissä aikakaus­lehdissä ja tutkijakonferensseissa. Ravintobiokemian tutkijana Columbian, Berkeleyn ja Stanfordin yliopistoissa tohtori Carughi on keskittynyt ravintoaineisiin ja niiden merkitykseen kasvulle ja kehitty­miselle.
Tohtori Carughilla, joka puhuu sujuvasti englantia, espanjaa ja italiaa on laajat yhteydet maailman tutkijapiireihin. Tohtori Carughi on va­kuut­tunut, että tutkimuksen perimmäinen tehtävä on luoda tuotteita, jotka voivat oikeasti muuttaa ihmisten elämää paremmaksi.