Itsenäinen NeoLife distributor
Raija Ketomäki
040 827 6037
Diane Clayton,
Ph.D., biokemia, ravitsemustiede,
terveysalan harjoittaja
Tri Clayton suoritti luonnontieteiden kandidaatin tutkintonsa biokemiassa Bathin yliopistossa Iso-Britanniassa ja filosofian tohtorin tutkintonsa Fribourgin yliopistossa Sveitsissä. Tohtori Clayton omaa laajaa kansainvälistä kokemusta sekä tutkimuksesta että kehityksestä ra­vit­se­muk­sel­li­sen hyvinvoinnin alalta.
Tohtori Claytonin varhaisissa tutkimuksissa käsiteltiin ruuan ja­los­tuk­sen vaikutuksia hivenaineiden, erityisesti sinkin ja raudan ai­neen­vaihduntaan. Myöhemmin hän työskenteli terveyden ja funktionaalisen ravitsemuksen johtajana eräässä johtavassa kuluttajien terveyden­hoito­alan yrityksessä. Tohtori Clayton johti ainesosatutkimus- ja tuotekehitystiimejä, jotka kehittivät painonhallintatuotteita, urheilu- ja ravintojuomia sekä vauvojen ja äitien ravintoa.
Tohtori Claytonin nimissä on useita julkaisuja ja patentteja ja hän on myös tunnustettu ravitsemus- ja fytoterapian harjoittaja. Tohtori Clayton uskoo vahvasti täydentävän lääketieteen tärkeyteen osana kokonaisvaltaista lähestymistapaa terveydenhoitoon. Hänellä on laaja-alaiset kontaktit kansainväliseen tiedeyhteisöön ja hän on Rasva­happojen ja lipidien tutkimisen kansainvälisen yhteisön sekä usean ravitsemustutkimusyhdistyksen jäsen.
Tohtori Clayton, joka puhuu sujuvaa englantia ja ranskaa sekä hyvää saksaa, uskoo, että ravitsemusvalistus on avainasemassa kansain­välisessä yhteisössä, mahdollistaen yksilöitä tekemään oikeita valintoja ravinnosta ja elämäntyylistä.