Itsenäinen NeoLife distributor
Raija Ketomäki
040 827 6037
Arthur Furst,
SAB perustajajäsen emeritus,
Ph.D., Sc.D., D-A.T.S.
Toksikologi, farmakologi,
kymmenen tiedejärjestön jäsen,
Maailman terveysjärjestön konsultti.
Tri Arthur Furst toimi GNLD/NeoLifen tie­teel­li­sen neuvonantajaryhmän senior­jäsenenä 25 vuo­den ajan. Hän jäi eläkkeelle tammikuussa 2000 85-vuotiaana käyt­tääk­seen enemmän aikaa joidenkin muiden mielenkiinnonkohteidensa kehittämiseen! Tri Furst säilytti yhteyden GNLD:hen ja tapasi sään­nöl­li­ses­ti SAB:n jä­sen­ten kanssa menehty­miseensä asti joulukuussa 2005. Tri Furst sai luonnontieteiden kandi­daatin ja maisterin tutkintonsa ke­mi­as­ta ja ma­te­ma­tii­kas­ta Kalifornian Los Angelesin yliopistosta ja kemian toh­to­rin tutkintonsa Stanfordin yliopistosta. Hän ansaitsi tieteiden tohtorin arvosanan San Franciscon yliopistosta uraauurtavasta työstään tok­si­ko­lo­gi­an parissa. Palveltuaan monissa eri tehtävissä Stanfordissa, San Franciscon yliopistossa ja Kalifornian yliopistossa Los Angelesissa, tri Furst lopetti akateemisen uransa vuonna 1980. Tri Furst nimitettiin toksikologisten tieteiden akatemian diplomaatiksi (Diplomate of the Academy of Toxicological Sciences, D.A.T.S.), kunnianosoitus joka on myönnetty alle sadalle tieteilijälle maailmanlaajuisesti!
Tri Furstin nimi on tunnettu kansainvälisissä akateemisissa piireissä hänen tieteellisistä saavutuksistaan toksikologiassa ja syöpätutkimuk­sessa. Hän teki uraauurtavaa tutkimusta yhdisteistä jo ennen kuin Amerikan syöpäyhdistystä ja kansallista syöpäinstituuttia oli perustet­tu. Hän myös perusti Stanfordin syöpäkemoterapian laboratorion.