Itsenäinen NeoLife distributor
Raija Ketomäki
040 827 6037
Fred G. Hooper, Ph.D.
Biokemia, ravitsemustiede
Huomattava tuotekehittäjä, kirjoittaja ja luennoitsija
Tohtori Fred Hooper suoritti luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon biologiassa, kemiassa ja matematiikassa Stephen F. Austinin yliopistos­sa, Teksasissa, ja filosofian tohtorin oppi­arvonsa biokemiassa ja ravinto-opissa Teksasin A & M yliopistossa. Väitöskirjan jälkeistä tutki­musta hän harjoitti Teksasin yliopiston biolääketieteenlaitoksessa.
Tohtori Hooper, joka on lahjakas ja kokenut luennoitsija, on asian­tuntija ravitsemuksen ja biokemian alalla. Hän on opettanut bio­kemiaa Teksasin A&M yliopiston biokemian ja ravinto-opin laitoksella sekä biologiaa ja kemiaa lukiossa.
Hän on julkaissut lukuisia tieteellisiä julkaisuja, tutkimuksia, artik­ke­leita, tiivistelmiä ja esitelmiä ravitsemuksesta. Tohtori Hooper on SAB:n jäsen vuodesta 1984 ja luennoi usein ravinnosta ja ravinto­lisistä ympäri maailmaa.
Tohtori Hooper on osallistunut vitamiineja, hormoneja, lipidejä ja amino­happoja koskeviin tutkimuksiin, ja hän on tunnettu tuote­suunnittelija. Hän tuo syvää asiantuntemusta ihmisen solujen moni­mutkaisesta ympäristöstä. Tohtori Hooper on sitoutunut antamaan kuluttajille tarpeellista yksiselkoista tietoa, jotta he voisivat tehdä hyvin perusteltuja päätöksiä ravintonsa suhteen.
Tohtori Hooper tutkii, miten tuhannet ravintoaineet luonnollisissa kokonaisissa ruoka-aineissa toimivat yhdessä antaakseen soluille ravintoa, tukeakseen ja uudistaakseen niitä, sekä miten kokonaisiin ruoka-aineisiin perustuvilla ravintolisillä saadaan aikaan optimaalinen ravitsemus solutasolla mahdollisimman energisen ja elinoimaisen elämän ylläpitämiseksi.