Itsenäinen NeoLife distributor
Raija Ketomäki
040 827 6037
John R. Miller
Tuoteteknologi, tutkija
New Yorkin tiedeakatemian ja kosmeettisen kemian liiton jäsen
John Millerin, joka toimi alun perin elektroniikkainsinöörinä Kalifornian Piilaaksossa, tiede- ja teknologiakokemus alkaa jo vuodesta 1966. Työskenneltyään ensin National Aeronautics and Space Administrationin (NASA) palveluksessa Moffet Fieldissä Kaliforniassa, hän vaihtoi alaa ja siirtyi tuotteiden valmistuksen pariin. Hänen kokemuk­sen­sa, johon kuuluu valmistusta ja hallintoa, kotimaista ja kansain­välistä tuotekehitystä sekä GNLD Internationalin kansainvälistä tutki­musta ja markkinointia, on ohjannut hänet nykyiseen asemaansa tuoteteknologina ja tutkijana.
John Millerin yli 40 vuoden pituisen uran aikana yli 500 tuotetta on tutkittu, kehitetty ja markkinoitu yli 50 maahan hänen työpanostensa seurauksena. John Miller on läheisessä yhteistyössä Ravitsemusalan vastuuneuvoston (Council for Responsible Nutrition, CRN)(ja on tällä hetkellä sen tieteellisen neuvonantajaneuvostan jäsen) ja Yhdysvaltain suoramyyntiliiton (Direct Sales Association, DSA) kanssa tukeakseen GNLD:n ja distributoreidemme hyvinvointia ja liike-etuja. Hän on myös New Yorkin tiedeakatemian ja Kosmeettisen kemian liiton jäsen.
John Millerin tehtäviin kuuluvat kysymykset, jotka koskevat suora­myynti- ja terveys- ja ravitsemusalaa, erityisesti terveysvaikutus­väitteiden sääntelyä, hyvinvointitietoisuuden edistämistä, valinnan vapauden suojausta ja ympäristönsuojelua. Hän on myös paneutunut riskeihin, jotka uhkaavat vesivarojamme. John Miller, joka on loistava esiintyjä, on tunnettu kyvystään kertoa korkean teknologian aiheista helposti ymmärrettävällä tavalla.