Itsenäinen NeoLife distributor
Raija Ketomäki
040 827 6037
Anjana Srivastava, M.S., MBA,
Executive Vice President,
Product, Science & Technology
Biologiset tieteet, kasvitiede
Anjana Srivastava tuo suurta akateemista ja ammatillista arvovaltaa GNLD/NeoLifen Tie­teel­li­seen neuvonantajaryhmään. Hänellä on kan­di­daa­tin tutkinto biologisissa tieteissä, maisterin tutkinto kasvitieteissä sekä MBA-tutkinto erikois­alana markkinointi – kaikki Intian johtavista yli­opis­toista. Toimittuaan uransa alussa lääketeollisuudessa, missä hän toimi avainasemassa sydän- ja verisuonilääkkeiden, vatsahaava­lääk­keiden, tulehduskipulääkkeiden, tulehdusta ehkäisevien lääkkeiden ja muiden hoitavien lääkkeiden parissa, Srivastava päätti siirtyä ”sairaus­toimi­alalta” ”hyvinvointitoimialalle”. Vietettyään noin 20 vuotta terveys- ja hyvinvointialalla, hän on muokannut ja ohjannut tutkimusta ja kehitys­tä, kliinisten tutkimusten suunnittelua sekä markkinointia suurelle jou­kolle uraauurtavia tuotteita, jotka ovat auttaneet pa­ran­ta­maan luke­mat­to­mien ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua ympäri maailman.
Anjana Srivastava on strateginen johtaja, joka pystyy hyödyntämään teknistä ja liikeosaamistaan huippututkimuksen muuntamisessa inno­vatiivisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi tuoteratkaisuiksi.
Hän puhuu usein yrityksen tapahtumissa ja puolustaa intohimoisesti NeoLifen tuotefilosofiaa, joka saattaa yhteen luonnon ja tieteen par­haat puolet ja sitoutuu horjumattomasti tieteelliseen tutkimukseen ja laatustandardeihin.